En Utredning med förhinder

Skyttevärn i Södra hamnen i Lysekil 1942

Skyttevärn i Södra hamnen i Lysekil 1942

Året är 1940. I Europa rasar kriget. Danmark och Norge har invaderats. Frankrike har kapitulerat. Slaget om Storbritanien pågår. Civilbefolkningens lidande är oerhört. Sverige lyckas hålla sig utanför, men svallvågorna från kriget når Lysekil. Drivminor detonerar vid Stångehuvud, skyddsvärn uppförs, ransonering införs och mörkläggnin av stan beordras.

I början av december hittas en hel familj mördad. En familj som levt ett obemärkt liv. Varför?

Återigen får överkonstapel Göran Persson ett besvärligt fall vars lösning dessutom försvåras av krafter utifrån som han inte rår på.

253 s. Ill. 2013, ISBN 978-91-637-1909-7

Alla titlar kan köpas i bokhandel, eller direkt från förlaget. 

Lennart Brohed

Slussens Bokförlag

Apoteksgatan 13

453 33 Lysekil

Dela den här sidan